تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
پاورپوينت روش هاي استخراج DNA از بدن DNA EXTRACTION METHODS


دانـلـود پاورپوينت بـا عـنـوان، روش هاي استخراج ( DNA ) از بدن بخشی از متـنِ ایـن پاورپوينت :DNA EXTRACTION METHODSWhat are the essential components of a DNA extraction Procedure?Maximize DNA recoveryRemove inhibitorsRemove or inhibit nucleasesMaximize the quality of DNADouble strand vs. Single strand (RFLP or PCR)How Much DNA Can We Recover?A Diploid Cell contains approximately 6 pg of DNASperm contains approximately 3 pg of DNAThe average WBC of an adult is 5 - 10 X 106 cells per ml of blood.  Therefore, the theoretical recovery of DNA per ul of blood is 30 - 60 ng.How Much DNA Do We Need?The RFLP procedure on requires a minimum of 50 ng of high molecular weight double stranded DNA. This is the equ

ادامه مطلب  
پاورپوينت چگونه از بدن انسان DNA میگیرند


دانـلـود پاورپوينت بـا عـنـوان، چگونه از بدن انسان DNA را میگیرندبخشی از متـنِ ایـن پاورپوينت :DNA ExtractionOutlinePurpose of DNA extractionReview the main steps in the DNA extraction protocol and the chemistry involved in each step Purpose of DNA Extraction    To obtain DNA in a relatively purified form which can be used for further investigations, i.e. PCR, sequencing, etcBasic ProtocolMost DNA extraction protocols consist of two partsA technique to lyse the cells gently and solubilize the DNAEnzymatic or chemical methods to remove contaminating proteins, RNA, or macromoleculesIn plants, the nucleus is protected within a nuclear membrane which is surrounded by a cell membrane and a cell wall. Four steps are use

ادامه مطلب  
پاورپوينت استخراج DNA به زبان انگلیسی


دانـلـود پاورپوينت بـا عـنـوان، استخراج DNA به زبان انگلیسی بخشی از متـنِ ایـن پاورپوينت :DNA EXTRACTIONProtocol and notesIntroduction This highlights a simple protocol for extracting DNA from cereal plant leavesThis protocol will produce a product that is suitable as a template for polymerase chain reaction (PCR) and restriction enzyme digestionIt will also contain RNA which can be removed with further purificationsDNA ExtractionProtocol OverviewFresh plant material is collectedThe plant material is mixed with extraction buffer and ground in a mortar and pestleThe resulting liquid is centrifuged to separate the solid plant material from the extraction buffer supernatantThe supernatant is mixed with ethanol to precipitate the

ادامه مطلب  
پاورپوينت استخراج و تقویت DNA


دانـلـود پاورپوينت بـا عـنـوان، استخراج و تقویت DNAبخشی از متـنِ ایـن پاورپوينت :DNA Extraction and AmplificationEXTRACTIONISOLATION OF DNA FROM INSECT SAMPLEELIMINATION OF CELLULAR DEBRISELUTION OF PURIFIED DNASTEP ONE OVERVIEW:ISOLATIONCell Lysis Solution-destroys cell membranesProteinase K-Destroys DNAsesProtein Precipitating Solution precipitates Protein (duh)!At this point you have a “soup” of cellular components. The DNA must now be removed.STEP TWO-ELIMINATION OF CELLULAR DEBRISCell “soup” is added to a spin column.A filter in the column attracts DNA, Proteins, and other cell components.A series of buffers/centrifugations will wash out everything but the DNA.    Step 3-DNA ElutionThe DNA is sti

ادامه مطلب  
پاورپوينت بررسی سیستم هاي استخراج DNA


دانـلـود پاورپوينت بـا عـنـوان، بررسی سیستم هاي استخراج DNAبخشی از متـنِ ایـن پاورپوينت :DNA Extraction from primary sources may be complexLaboratory NeedsRobust process, which can cope with a broad range of even viscous samples conditionsConsistency in DNA yield & DNA qualityDNA should be used PCR, restrictions, cloningFlexible hardware should allow downstream applications or foreign processesFully automated processExpandableScalabilityLaboratory SpecsDNA yield:        up to 20µg–40µg                (animal/plant)DNA size:        >30kBpDNA Purity:         1.8

ادامه مطلب  
تحقیق ژنتیک


تحقیق ژنتیک در حجم 17 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:ساختمان DNA طبق مدل واتسون وكریك:در سال 1953 واتسون وكریك مدلی برای ساختمان DNA پیشنهاد كردند، بر طبق این مدل:1-پلمیر DNA از نوكلئوتیدهايی تشكیل شده كه توسط پیوندهاي  فسفو دی استری به یكدیگر متصل هستند.2-تركیبات اصلی DNA از قوانین شارگاف تبعیت می كنند.3-تفرق اشعه X نشان می دهد كه ملكول DNA ساختمانی مارپیچی، و بیش از یك اشعه پلی نوكلئوتید دارد. هر مولكول DNA از دو رشته پلی نوكلئوتید موازی متضاد (anti parallel) تشكیل شده كه در اطراف یك محور مركزی بصورت راست گرد پیچ می خورند.4-یكی از عوامل پایداری ساختمان DNA پیوندهاي هیدروژنی بین بازهاي مكمل دو رشته است، به طوری كه بین بار A از یك رشته با T از رشته دیگر و باز G از یك رشته با C از رشته دیگر به ترتیب پیوندهاي هیدروژنی دوتایی و سه

ادامه مطلب  
اسید دی اكسی ریبونوكلئدیك یا DNA


13 ص  مولكولی است كه دارای تمام اطلاعات برای زندگی است DNA حاوی كلیدی برای هر یكتایی مشخص است . در سطح كوچك ، DNA بصورت یك مارپیچ دوبل (مضائف) سازمان داده می شود كه بارها پیچیده می شود تا اجازه انطباق در یك فضای فشرده را بدهد . در انسانها تمام DNA در داخل 46 مولكول مجزا موسوم به كروموزوم قرار می گیرد . این كروموزوم ها هركدام دارای هزاران ژن هستند و هر ژن نحوه ایجاد یك پروئین خاص لازم برای عمل سلولی را مشخص می كند . DNA اطلاعات ژنتیك را با استفاده از نوكلئوتیدها حفظ می كنند . شبیه به یك اثر انگشت توالی DNA ما را بصورت فردی متمایز معین می كند .  علوم قضایی و DNA :محققان جنایی تحلیل DNA را به عنوان مهمترین پیشرفت در جنایات جنگی معرفی كرده اند (پس از اثر انگشت) آزمایشات DNA در بررسی هاي جنایی به سرعت در طول سالها رشد كرده ا

ادامه مطلب  
پاورپوينت استخراج DNA


دانـلـود پاورپوينت بـا عـنـوان، استخراج DNAبخشی از متـنِ ایـن پاورپوينت :DNA extractionrecapSafety pointSpill phenol on bare feet (flip flops!)  - goodbye skinSpill phenol on shoes – maybe stained shoesSpill phenol on bare legs (shorts)  - goodbye skinSpill phenol on pants – stained pantsCalculation of DNA concentrationCalculation of DNA concentrationAbsorbance coefficient for dsDNA at 260nm = 50So DNA with an absorbance of 1 at 260nm = 50ug/ml (or 50 ng/ul)We diluted your DNA 1 in 100Multiply the A260 by 50 to get concentration of diluted sampleThen multiply by 100 to get concentration of your sampleDNA extraction from plantsSmush (“homogenize”) the cellsDissolve membranes and solublize DNA in a detergent buffer.

ادامه مطلب  
دانلود مقاله پزشکی شرح و رمز گشایی از DNA امراض ژنیتکی میتوکندریا در انسان


     دانلود مقاله پزشکی شرح و رمز گشایی از DNA امراض ژنیتکی میتوکندریا در انسان23ص امراض میتوکندر یا یک گروه از اختلالات می باشند که در اثر نقایصی در سیستم انتقابی فسفر اکسید شده ( سیستم اکسفوس ) و مسیر نهايی متابولیسم فعال میتوکندریا تولید می شود و به یک کمبود بیوسنتزی  زیست آمیزه ) منتج می شود . بخشی از واحد هاي تابع پلی پپتید که درگیر سیستم اکسفوس می باشند توسط DNA میتوکندریا کد گذاری می شوند . در سالهاي پیشین میزان جهش ژنی DNA  د این سیستم ژنتیکی شرح داده شده است . و به طرز مناسبی باسندرم هاي بالینی مرتبط می شوند . در اکثر موارد ویژگی هاي بالینی این اختلالات دارای اثری بسیار نا همگون نسبت به اندام ها و بافت هاي بدن انسان دارد و غالبا برای تشخ

ادامه مطلب  
پاورپوينت مطالعه و کنترل ژنوم ها ( علم ژنتیک )


دانـلـود پاورپوينت بـا عـنـوان، مطالعه و کنترل ژنوم هابخشی از متـنِ ایـن پاورپوينت :The Human Genome ProjectIt’s goal is to sequence all of the DNA on each gene in the human body. 90,000 genes…..6 billion basesSelective BreedingAllowing those animals with desired characteristics to produce the next generation, humans have produced many different breeds of dogs.Humans use selective breeding, which takes advantage of naturally occurring genetic variation, to pass desired traits on to the next generation of organisms.Horses, cats, farm animals, plantsHybridizationLuther Burbank selective bred plants and developed the disease-resistant potato, using hybridization.Fight against Irish potato famine.Developed Shasta

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi