تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
دانلود پروژه کار آفرینی طرح تکثیر و پرورش آبزیان(word)


مقدمه    تكثیر و پرورش آبزیان به منظور تولید و تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز كشور ، مطلوب تربیت نیروی انسانی ماهر در زمینه دانش و فن آوری این علم به عنوان پایه و اساس زمینه های تولید مورد توجه قرار گرفته است . در آ‎بهای داخلی كشور علاوه بر منابع آبی طبیعی و نیمه طبیعی جهت پرورش آبزیان امكانات وسیعی در زمینه تكثیر و پرورش ماهيان سردابی وجود دارد كه در حال حاضر تنها از معدودی از این امكانات استفاده می گردد كه یكی از علل اصلی آن نداشتن اطلاعات فنی و تجربیات لازم در زمینه تكثیر و پرورش این گونه ماهيان می باشد . اغلب پرورش دهندگان هم كه به این امر اشتغال دارند به علت نداشتن اطلاعات كافی علمی و فنی بعضاً دچار ضرر و زیان شیلات ایران كه علاوه بر ماهيدار كردن منابع آبی كشور و حفظ ذخایر آبزیان كار خدمات

ادامه مطلب  
مقاله بررسي ميزان آدنوزين تري فسفات در اسپرم مولدين ماهي كفال در شرايط مختلف


  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات22 کفال ماهيان دریای خزر یکی از مهمترين ماهيان شیلا تی این دریا می باشند که امروزه اکثریت صید ماهيان دریای مذکور به خود اختصاص داده اند.: هدف از این تحقيق بررسي ميزان ATP اسپرم ماهي کفال طلايي در شرايط زمانی، دمایی و تداوم بخش های مختلف بوده است.: بدین منظور ميزان ATP اسپرم های: 1) نمونه های تازه در دماهای مختلف 10-12 درجه و 18-20 درجه سانتی گراد،2) نمونه های نگهداری شده در دماهای مختلف4 (درجه و دمای اتاق) به مدت شش ساعت،3) نمونه های نگهداری شده در ( تداوم بخش های مختلف ( گلیسرول، محلول نمک 7/0 %، محلول نمک 65/0%) به مدت 5 و 10 روز، به روش فوق حساس بیو- لومینوسانس اندازه گیری گردید. بر اساس آزمایش های انجام شده در این تحقيق غلظت ATP اسپرم های

ادامه مطلب  
دانلود تحقيق بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil auratus


چکیده:   کفال ماهيان دریای خزر یکی از مهمترين ماهيان شیلاتی این دریا می باشند.که پس از انتقال از دریای سیاه به دریای خزر، توانستند خود را بااکوسیستم این دریا مطاقبت دهند.    هدف از این تحقيق بررسي ميزان ATP اسپرم ماهي کفال طلايي در شرايط  زمانی،دمایی و محلولهای تداوم بخش (Extender)  مختلف بوده است. بدین منظور ميزان ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دماهای مختلف      (°C12- 10،20 -18)، ميزان  ATPاسپرمهای نگهداری شده دردماهای مختلف (°C 4،Room temperature ) به مدت 6 ساعت، ميزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در محلولهای تداوم بخش (extender)مختلف (گلیسرول، محلول نمک 7/0% ، محلول نمک 65/0%) به مدت 5 روز،  ميزان ATP اسپرمهای نگهد

ادامه مطلب  
تحقيق درباره ماهيان استخوانی , كفال ماهيان , كفال طلايي Mugil auratus


فرمت فایل:word(لینک دانلود پایین صحفه)تعداد صفحه 13    خصوصیاتی که ماهي کفال طلايي را برای پرورش یاصید مناسبمیکند بارتند از: ماهي كفال طلايي Euryhalin- Eurytherm می باشد.گوشت ماهي كفال طلايي كیفیت خوبی دارد.ماهي كفال طلايي به غذای خاصی احتیاج ندارد و عمدتاً گیاهخوارند (پلانكتونها و جلبكهای كف زی)در سیستم پلی كالچر (كشت توام) همراه با سایر گونه های ماهي و میگو پرورش می یابند.اسپرماسپرم به كمك حركت ضربه ای تاژك خود شنا می كند. انرژی موردنظر برای این حركت از طریق هیدرولیز ATP فراهم می شود (Billard et al, 1999). تحرك اسپرم به ميزان ATP ذخیره ای اولیه (Christen et al, 1987) و ميزان ATP سنتز شده در طول فاز حركت (Lahnsteiner et al, 1999) وابسته است. در اكثر ماهيانی كه دارای لقاح خارجی ه

ادامه مطلب  
بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil auratus


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:95 فهرست مطالبعنوان صفحهچكیده-1مقدمه-3فصل اول : مروری بر تحقيقات گذشته1-1 پیشینه تحقيق 51-2 تاكسونومی 71-3 مشخصات كلی راسته كفال ماهي شكلان 81-4 مشخصات خانواده كفال ماهيان 91-5 مشخصات كفال طلايي 91-6 زیست شناسی كفال طلايي 101-6-1 مشخصات زیستی كفال طلايي 111-6-1-1 تحمل درجه حرارت 111-6-1-2 تحمل شوری 111-6-1-3 تحمل مقادیر اكسیژن 111-6-1-4 تغذیه كفال طلايي 121-7 ارزش اقتصادی كفال ماهيان 121-8 ارزش غذایی ماهي كفال 131-9 پراكنش كفال ماهيان 141-10 دریای خزر 161-11 تولید مثل كفال طلايي 181-11-1 دستگاه تولید مثل كفال طلايي 191-11-2 اسپرماتوژنز 211-11-3 ساختمان اسپرماتوزوئید 211-11-4 فعالیت اسپرماتوزوئید 221-11-5 رابطه بین ميزان ATP و تحرك اسپرم 231-11-6 مكانیزم چرخشی

ادامه مطلب  
بررسي ميزان آدنوزين تري فسفات در اسپرم مولدين ماهي كفال طلائی در شرايط مختلف


  کفال ماهيان دریای خزر یکی از مهمترين ماهيان شیلاتی این دریا می باشند.که پس از انتقال از دریای سیاه به دریای خزر، توانستند خود را بااکوسیستم این دریا مطاقبت دهند. هدف از این تحقيق بررسي ميزان ATP اسپرم ماهي کفال طلايي در شرايط زمانی،دمایی و محلولهای تداوم بخش (Extender) مختلف بوده است. بدین منظور ميزان ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دماهای مختلف (°C12- 10،20 -18)، ميزان ATPاسپرمهای نگهداری شده دردماهای مختلف (°C 4،Room temperature ) به مدت 6 ساعت، ميزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در محلولهای تداوم بخش (extender)مختلف (گلیسرول، محلول نمک 7/0% ، محلول نمک 65/0%) به مدت 5 روز، ميزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در همان شرايط به مدت 10 روز، به روش فوق حساس بیولومینوسانس اندازه گ

ادامه مطلب  
دانلود مقاله ارشد استخراج و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در کبد و بافت عضله ماهي کفشک زبان گاوی


    دانلود مقاله ارشد استخراج و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در کبد و بافت عضله ماهي کفشک زبان گاوی79ص چكیده : در این تحقيق مواد طبیعی و اسید های چرب موجود در بافت كبد و عضله های كفشك ( cynoglossus macrolepidotus ) معروف به زبان گاوی با استفاده از روش bligh and dyer ) استخراج گردید . برای شناسایی این مواد ابتدا كلروفرم كه به عنوان حلال مورد استفاده قرار گرفته بود توسط دستگاه rotary evaporator تبخیر و سپس مواد در –n هگزان حل گردید و به دستگاه GC-MS تزریق شد . با استفاده از كروماتوگرام جرمی و طیف های جرمی بدست آمده مواد طبیعی و اسیدهای چرب بافت كبد و عضله با محاسبه اندیس كواتس و مقایسه آنها با اندیس كواتس استاندارد و نیز بررسي داده های طیفی ( GC-M

ادامه مطلب  
دانلود پروژه کار آفرینی پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی در پرورش ماهي قزل آلا


 تعداد صفحات : 81 صفحه     -     قالب بندی :  word           فهرست عنوان                                          صفحهمقدمه كلیات پرورش ماهي قزل آلا روش های پرورش ماهي قزل آلا عوامل مؤثر در رشد ماهي قزل آلا 1-3- عوامل محیطی مؤثر در رشد ماهي قزل آلا 2-3- عوامل تغذیه ای مؤثر در رشد ماهي قزل‌آلا 3-3- عوامل داخلی مؤثر در رشد ماهي قزل آلا5-روش تخمین تودة زندة ماهي در استخر تعیین شاخص رشد (

ادامه مطلب  
تحقيق درباره بررسي ميزان آدنوزين تري فسفات در اسپرم مولدين ماهي كفال طلايي در شرايط مختلف


این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 21 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه  کفال ماهيان دریای خزر یکی از مهمترين ماهيان شیلا تی این دریا می باشند که امروزه اکثریت صید ماهيان دریای مذکور به خود اختصاص داده اند.:  هدف از این تحقيق بررسي ميزان ATP اسپرم ماهي کفال طلايي[1] در شرايط زمانی، دمایی و تداوم بخش[2]های مختلف بوده است.:  بدین منظور ميزان ATP اسپرم های: 1) نمونه های تازه در دماهای مختلف 10-12 درجه و 18-20 درجه سانتی گراد،2) نمونه های نگهداری شده در دماهای مختلف4 (درجه و دمای اتاق) به مدت شش ساعت،3

ادامه مطلب  
بررسي ميزان آدنوزين تري فسفات در اسپرم مولدين ماهي كفال طلايي در شرايط مختلف


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:22 چکیده: کفال ماهيان دریای خزر یکی از مهمترين ماهيان شیلا تی این دریا می باشند که امروزه اکثریت صید ماهيان دریای مذکور به خود اختصاص داده اند.: هدف از این تحقيق بررسي ميزان ATP اسپرم ماهي کفال طلايي در شرايط زمانی، دمایی و تداوم بخش های مختلف بوده است.: بدین منظور ميزان ATP اسپرم های: 1) نمونه های تازه در دماهای مختلف 10-12 درجه و 18-20 درجه سانتی گراد،2) نمونه های نگهداری شده در دماهای مختلف4 (درجه و دمای اتاق) به مدت شش ساعت،3) نمونه های نگهداری شده در ( تداوم بخش های مختلف ( گلیسرول، محلول نمک 7/0 %، محلول نمک 65/0%) به مدت 5 و 10 روز، به روش فوق حساس بیو- لومینوسانس اندازه گیری گردید. بر اساس آزمایش های انجام شده در این تحقيق غلظت ATP اسپرم

ادامه مطلب  
ماهي سفید ، مشخصات و پرورش آن


عنوان: ماهي سفید ، مشخصات و پرورش آنقالب بندی: WORDتعداد صفحات: 65این تحقيق در مورد ماهي سفید بوده و به طور جامع و کامل ، به معرفی انواع گونه های ماهي سفید ، ویژگی های ظاهری و زیستی و دیگر اطلاعات لازم در مورد آنها می پردازد. این تحقيق به دانشجویان رشته های محیط زیست ، منابع طبیعی ، جغرافیا و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.مقدمه :خزر نام قومی است وحشی که در حاشیه شمالی این دریا در شمال قفقاز حکومت داشتند . سپس گروهی از آنان بطرف قسمت جنوب غربی قفقازیه و شبه جزیره کریمه در شمال دریای سیاه مهاجرت کرده و سرزمین خزران را ایجاد نمودند. دریای خزر با وسعت 3733000 کیلومتر مربع بزرگ ترين دریاچه جهان و یک مخزن آبی مشترک بین پنج کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، جمهوری فدراتیو

ادامه مطلب  
طرح جامع تولید و نکثیر آبزیان


عنوان:طرح توجیهی تکثیر انواع آبزیانفرمت طرح:وردصفحه:64    تكثیر و پرورش آبزیان به منظور تولید و تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز كشور ، مطلوب تربیت نیروی انسانی ماهر در زمینه دانش و فن آوری این علم به عنوان پایه و اساس زمینه های تولید مورد توجه قرار گرفته است . در آ‎بهای داخلی كشور علاوه بر منابع آبی طبیعی و نیمه طبیعی جهت پرورش آبزیان امكانات وسیعی در زمینه تكثیر و پرورش ماهيان سردابی وجود دارد كه در حال حاضر تنها از معدودی از این امكانات استفاده می گردد كه یكی از علل اصلی آن نداشتن اطلاعات فنی و تجربیات لازم در زمینه تكثیر و پرورش این گونه ماهيان می باشد . اغلب پرورش دهندگان هم كه به این امر اشتغال دارند به علت نداشتن اطلاعات كافی علمی و فنی بعضاً دچار ضرر و زیان شیلات ایران كه علاوه بر ماهيدار كردن منابع آبی كشور و حفظ

ادامه مطلب  
کتاب آموزش آشپزی غذاهای دریایی


 کتاب آموزش آشپزی غذاهای دریایی کتاب «آموزش آشپزی غذاهای دریایی» نحوه طبخ بیش از ۵۰ نوع غذای دریایی را آموزش می‌دهد؛فهرستاستانبولی ماهي، پاستا و میگو، پلوی میگو، پوره ماهي، پیتزای ماهي، تاس کباب ماهي، ته‌چین میگو، خوراک فیله ماهي، خوراک ماهي، خوراک ماهي ادویه‌دار، خوراک‌ ماهي‌ با سیر، خوراک ماهي تن لیلا، خوراک ماهي کیلکا، خوراک ماهي و سبزیجات، خوراک میگو، خوراک میگو ایتالیایی، خوراک میگو و سبزیجات، خورش ماهي، خورشت میگو ساده، دلمه فلفل سبز با ماهي، دلمه کلم برگ ماهي، راگو ماهي، تن (اسپانیایی)، رولت ماهي، ریز نکته‌هایی راجع به ماهي، سوپ ماهي آمور (روش ایرانی)، سوپ ماهي پرورشی، سوپ ماهي کپور، شامی با ماهي کپور، طبخ ماهي در فر و بدون استفاده از روغن برای افراد با کلسترول بالا، طبخ قزل‌

ادامه مطلب  
پروژه كارافرینی پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی در پرورش ماهي قزل آلا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحه :57 بخشی از متن مقاله مقدمه : با توجه به جمعیت جهان كه بطور دائم در حال افزایش می‌باشد و رشد آن در هیچ زمانی متوقف نمی‌شود بدون شك صنایع غذایی فعلی جهان پاسخگوی نیازها نخواهد بود و انسان باید به فكر منابع غذایی ویژه منابع پروتئینی جدید باشد . یكی از راه های تأمین نیاز روز افزون به پروتئین . تولید آبزیان ، از جمله آبزیان پروتئینی است برای مثال : در نواحی كه از شرايط محیطی و آب مناسب برخوردار است می‌توان اقدام به پرورش ماهيان سردابی از جمله ماهي قزل آلا نمود . این ماهي كه گوشت آن طعم بسیار مطلوبی دارد می‌تواند به خوبی یكی از منابع پروتئین حیوانی جمعیت كشور ما ( به خصوص در مناطق روستایی

ادامه مطلب  
طرح توجیهی تولید پودر ماهي و ضایعات ماهي


تولید پودر ماهي صنعت رو به رشدی است که درسال‌های اخیر مورد توجه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان قرار گرفته، اما در شرايط فعلی بازار با مشکلاتی در زمینه فروش مواجه شده است‌. پودر ماهي که بیشتر در صنعت دام و طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد یکی از پتانسیل‌های بالقوه سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شود که به‌رغم قابلیت‌های بالایی که در این زمینه وجود دارد همچنان سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این بخش صورت نگرفته است‌. در حال حاضر اکثر شرکت‌های تولید‌کننده پودر ماهي در مناطق شمالی و جنوبی کشور مشغول فعالیت هستند. توجه به بازارهای صادراتی یکی از عواملی است که می‌تواند رشد قابل توجه شرکت‌های تولیدی را در این بخش به همراه داشته باشد. از سوی

ادامه مطلب  
دانلودکارآفرینی پررورش ماهي کامل


نام فایل : کارآفرینی پررورش ماهي کاملفرمت : .docتعداد صفحه/اسلاید : 25حجم : 9 مگابایتدبیرستان خواجه نصیر الدین طوسیموضوع:کارآفرینی پرورش ماهيبا توجه به جمعیت جهان كه بطور دائم در حال افزایش می‌باشد و رشد آن در هیچ زمانی متوقف نمی‌شود بدون شك صنایع غذایی فعلی جهان پاسخگوی نیازها نخواهد بود و انسان باید به فكر منابع غذایی ویژه منابع پروتئینی جدید باشد . یكی از راه های تأمین نیاز روز افزون به پروتئین . تولید آبزیان ، از جمله آبزیان پروتئینی است برای مثال : در نواحی كه از شرايط محیطی و آب مناسب برخوردار است می‌توان اقدام به پرورش ماهيان سردابی از جمله ماهي قزل آلا نمود . این ماهي كه گوشت آن طعم بسیار مطلوبی دارد می‌تواند به خوبی یكی از منابع پروتئین حیوانی جمعیت كشور ما ( به خصوص در مناطق روستایی ) باشد . با توجه به دوره

ادامه مطلب  
دانلود مقاله ارشد حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی


     دانلود مقاله ارشد حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی  فهرست مطالب  عنوان مطالب                                                                                          صفحه تلقیح مصنوعی. 21-1.تعریف تلقیح مصنوعی. 21-2.

ادامه مطلب  
گزارش کارورزی با موضوع سیكل پرورش ماهي قزل آلای رنگین كمان


 29 صفحه word | فونت Tahoma سایز 12 | قابل اجرا در آفیس 2007 و نسخه های جدیدتر | قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از فایل1-1 آدرس وموقعیت ماهي سرا:ماهي سرا در منطقه حصار كرج وكنار كمربندیجاده چالوس قرار گرفته است این ماهي سرا در سال 1339توسط دكتر معتمد در مساحت 4 هكتار نباشد كه دو هكتار آن را حوضچه ها اشغال كرده اند تعداد حوضچه های این ماهي سرا 32 عدد است این ماهي سرا دارای 25 پرسنل است حوضچه های این ماهي سرا دارای ابعاد مختلفی است كم تقریبا 20عدد از آنها به ابعاد در 20متر ساخته شده اند 2-1منبع تامین كننده آب ماهي سرا:آب ماهي سرا از رودخانه كرج وسدكرج تامین می شود این رودخانه در تمام ماه های سال آب دارد ولی دبی آب در فصل تابستان به كمترين حد خود می رسد در هنگام كمبود دبی آب ، از آب چاه استفاده می شود در مج

ادامه مطلب  
پروژه مطالعه تطبیقی حقوق کودکان متولد از اهدای اسپرم. doc


     نوع فایل: wordقابل ویرایش 270 صفحه مقدمه: استفاده از اسپرم اهدایی برای زوجینی توصیه می شود که مرد فاقد اسپرم بوده و یا اسپرم او توانایی بارور کردن تخمک را نداشته باشد. دلایل استفاده از اسپرم جایگزین سابقه ی   رادیوتراپی (پرتو درمانی)، شیمی-درمانی یا دیگر عوامل برگشت ناپذیر ناباروری مردان است.شرايط دیگری که ممکن است استفاده از اسپرم اهدایی را تجویز نماید هنگامی است که مرد اختلال ژنتیکی یا وراثتی داشته یا ناقل ناهنجاریهای کروموزمی باشد. در تمامی موارد فوق باید باروری زوجه پس از بررسي  و معاینات بالینی و آزمایشات متعدد  ثابت شود. لذا زوجهای بسیاری که علت ناباروری آنها ناشی از عوامل مردانه است داوطلبان مناسبی برای استفاده از اسپرم جایگزین اند. از روش های اس

ادامه مطلب  
پروژه کار آفرینی پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی در پرورش ماهي قزل آلا


61 صفحه word |فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقيقبا توجه به جمعیت جهان كه بطور دائم در حال افزایش می‌باشد و رشد آن در هیچ زمانی متوقف نمی‌شود بدون شك صنایع غذایی فعلی جهان پاسخگوی نیازها نخواهد بود و انسان باید به فكر منابع غذایی ویژه منابع پروتئینی جدید باشد . یكی از راه های تأمین نیاز روز افزون به پروتئین . تولید آبزیان ، از جمله آبزیان پروتئینی است برای مثال : در نواحی كه از شرايط محیطی و آب مناسب برخوردار است می‌توان اقدام به پرورش ماهيان سردابی از جمله ماهي قزل آلا نمود . این ماهي كه گوشت آن طعم بسیار مطلوبی دارد می‌تواند به خوبی یكی از منابع پروتئین حیوانی جمعیت كشور ما ( به خصوص در مناطق روستایی ) باش

ادامه مطلب  
پاورپوینت درباره تكثیر مصنوعی ماهيان خاویاری


 نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت ) ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از اسلاید :  تعداد اسلاید : 20 صفحهبه نام خدا تكثیر مصنوعی ماهيان خاویاری بررسي ميزان استحصال ماهيان خاویاری در آبهای جهان یك روند كاهشی از مقدار30 هزار تن در سال 1349 به حدود 19 هزار تن در اوایل دهه 60را نشان می دهد كه این سیر نزولی همچنان ادامه دارد . تكثیر و رها سازی ماهيان خاویاری به دریا یكی از راهكارهای مفیدی است كه در جهت بهبود جمعیت این گونه از ماهيان انجام می گیرد .اولین بار كارشناسان روسی اقداماتی را در جهت تكثیر ورها سازی این ماهيان به عمل آوردند كه متعاقبا ایران نیز كارهای ارزنده ای را در این زمینه انجام داده و در حال حاضر بیش از 10 میلیون قطعه بچه ماهي خاویاری سالانه از ناحیه ایران به آبهای خزر رهاسازی

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوینت درمورد تكثیر مصنوعی ماهيان خاویاری


 دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از اسلاید پاورپوینت :  تعداد اسلاید : 20 صفحهبه نام خدا تكثیر مصنوعی ماهيان خاویاری بررسي ميزان استحصال ماهيان خاویاری در آبهای جهان یك روند كاهشی از مقدار30 هزار تن در سال 1349 به حدود 19 هزار تن در اوایل دهه 60را نشان می دهد كه این سیر نزولی همچنان ادامه دارد . تكثیر و رها سازی ماهيان خاویاری به دریا یكی از راهكارهای مفیدی است كه در جهت بهبود جمعیت این گونه از ماهيان انجام می گیرد .اولین بار كارشناسان روسی اقداماتی را در جهت تكثیر ورها سازی این ماهيان به عمل آوردند كه متعاقبا ایران نیز كارهای ارزنده ای را در این زمینه انجام داده و در حال حاضر بیش از 10 میلیون قطعه بچه ماهي خاویاری سالانه

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوینت تكثیر مصنوعی ماهيان خاویاری


 دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از اسلاید پاورپوینت :  تعداد اسلاید : 20 صفحهبه نام خدا تكثیر مصنوعی ماهيان خاویاری بررسي ميزان استحصال ماهيان خاویاری در آبهای جهان یك روند كاهشی از مقدار30 هزار تن در سال 1349 به حدود 19 هزار تن در اوایل دهه 60را نشان می دهد كه این سیر نزولی همچنان ادامه دارد . تكثیر و رها سازی ماهيان خاویاری به دریا یكی از راهكارهای مفیدی است كه در جهت بهبود جمعیت این گونه از ماهيان انجام می گیرد .اولین بار كارشناسان روسی اقداماتی را در جهت تكثیر ورها سازی این ماهيان به عمل آوردند كه متعاقبا ایران نیز كارهای ارزنده ای را در این زمینه انجام داده و در حال حاضر بیش از 10 میلیون قطعه بچه ماهي خاویاری سالانه از ناحی

ادامه مطلب  
دانلود تكثیر مصنوعی ماهيان خاویاری


 دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از اسلاید پاورپوینت :  تعداد اسلاید : 20 صفحهبه نام خدا تكثیر مصنوعی ماهيان خاویاری بررسي ميزان استحصال ماهيان خاویاری در آبهای جهان یك روند كاهشی از مقدار30 هزار تن در سال 1349 به حدود 19 هزار تن در اوایل دهه 60را نشان می دهد كه این سیر نزولی همچنان ادامه دارد . تكثیر و رها سازی ماهيان خاویاری به دریا یكی از راهكارهای مفیدی است كه در جهت بهبود جمعیت این گونه از ماهيان انجام می گیرد .اولین بار كارشناسان روسی اقداماتی را در جهت تكثیر ورها سازی این ماهيان به عمل آوردند كه متعاقبا ایران نیز كارهای ارزنده ای را در این زمینه انجام داده و در حال حاضر بیش از 10 میلیون قطعه بچه ماهي خاویاری سالانه از ناحیه ایران به

ادامه مطلب  
طرح کارآفرینی درباره تكثیر و پرورش آبزیان


این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 64 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.لینک دانلود پایین صفحه    مقدمه     تكثیر و پرورش آبزیان به منظور تولید و تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز كشور ، مطلوب تربیت نیروی انسانی ماهر در زمینه دانش و فن آوری این علم به عنوان پایه و اساس زمینه های تولید مورد توجه قرار گرفته است . در آ‎بهای داخلی كشور علاوه بر منابع آبی طبیعی و نیمه طبیعی جهت پرورش آبزیان امكانات وسیعی در زمینه تكثیر و پرورش ماهيان سردابی وجود دارد كه در حال حاضر تنها از معدودی از این امكانات استفاده می گردد كه یكی از علل اصلی آن نداشتن اطلاعات فنی و تجربیا

ادامه مطلب  
تكثیر و پرورش آبزیان


کار آفرینی   با فرمت    Doc       صفحات      64مقدمه    تكثیر و پرورش آبزیان به منظور تولید و تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز كشور ، مطلوب تربیت نیروی انسانی ماهر در زمینه دانش و فن آوری این علم به عنوان پایه و اساس زمینه های تولید مورد توجه قرار گرفته است . در آ‎بهای داخلی كشور علاوه بر منابع آبی طبیعی و نیمه طبیعی جهت پرورش آبزیان امكانات وسیعی در زمینه تكثیر و پرورش ماهيان سردابی وجود دارد كه در حال حاضر تنها از معدودی از این امكانات استفاده می گردد كه یكی از علل اصلی آن نداشتن اطلاعات فنی و تجربیات لازم در زمینه تكثیر و پرورش این گونه ماهيان می باشد . اغلب پرورش دهندگان هم كه به این امر اشتغال دارند به علت نداشتن اطلاعات كافی علمی و فنی بعضاً دچار ضرر

ادامه مطلب  
دانلود مقاله پیامدهای سلامتی مصرف ماهي


پیام های تغذیه ای در مورد مصرف ماهي     مصرف ماهي سبب کاهش کلسترول و تري گلیسرید خون و جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی و برخی از سرطان ها می شود. ماهي دارای خواص ضد التهابی بوده و موجب درمان التهاب, کاهش سردردهای میگرنی و کاهش دردهای عضلانی, می شود .مصرف ماهي و روغن ماهي برای بیماران دیابتی مفید است زیرا قند خون را افزایش نمی دهد.مصرف ماهي و روغن ماهي سبب افزایش ظرفیت ذهنی می شود و اثرات سودمندی در پیشگیری از آلزایمر و تخفیف علائم آنها دارد.مصرف ماهي موجب بهبود اشتها, خواب راحت و کمک به ترمیم حافظه کوتاه مدت در بیماران مبتلا به آلزایمر می شود.ماهي و روغن ماهي در پیشگیری و کمک به درمان بیماری های التهابی مفاصل مانند روماتیسم ، آرتريت روماتوئید و آرتروز نقش مهمی دارند.مصرف ماهي در زنان باردار موجب رشد نرمال جنین و نو

ادامه مطلب  
سیكل پرورش ماهي قزل آلای رنگین كمان


33 صفحه word |فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقيقفهرست مطالبعنوانفصل اولتورگردان احاصه ای فصل دوم: خصوصیات منطقهمقدمهآدرس وموقعیت آب ماهي سرامنبع تامین كننده آب ماهي سرامحل تامین غذا وتخم ماهيظرفیت تولید استخرفصل سوم: زیست شناسی ماهي قزل آلا1-2   زیستگاه قزل آلای رنگین كمان2-2   مهاجرت تخم ریزی وتولید مثل3-2   نیازمندی های محیطی ماهي قزل آلافصل سوم: كار در استخر1-3  شتسشوی استخرها2-3   ضد عفونی كردن استخرها3-3    تمیز كردن توری ها4-3    تامین آب حوضچه های هنگام كمبود آب و تامین اكسیژن5-3   غذادهی به ماهي ها6-3   رقم بندی ماهي ها7-3  احتیاجات غذایی ماهي قزل آلا رنگین كمان8-3   ارتقاء آبگیری كان

ادامه مطلب  
دانلود تحقيق علوم گیاهی تغییرات محتوای آمینواسیدهای آزاد، تركیبات فنلی و تركیبات ایمیدازولی در دانه های در حال رویش سویا (Glycine max L. cv. Pershing) تحت اثر تنش شوری اسمزی و ژیبرلین


چكیده : در این تحقيق مواد طبیعی و اسید های چرب موجود در بافت كبد و عضله های كفشك ( Cynoglossus Macrolepidotus ) معروف به زبان گاوی با استفاده از روش Bligh And Dyer ) استخراج گردید . برای شناسایی این مواد ابتدا كلروفرم كه به عنوان حلال مورد استفاده قرار گرفته بود توسط دستگاه Rotary Evaporator تبخیر و سپس مواد در –n هگزان حل گردید و به دستگاه GC-MS تزریق شد . با استفاده از كروماتوگرام جرمی و طیف های جرمی بدست آمده مواد طبیعی و اسیدهای چرب بافت كبد و عضله با محاسبه اندیس كواتس و مقایسه آنها با اندیس كواتس استاندارد و نیز بررسي داده های طیفی ( GC-MS ) و مقایسه آنها با داده های استاند

ادامه مطلب  
جدیدترين طرح توجیهی پرورش ماهي قزل آلا


 دانلود جدیدترين طرح توجیهی پرورش ماهي قزل آلا      این طرح توجیهی در زمینه پرورش ماهي قزل آلا، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترين تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه پرورش ماهي قزل آلا،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه پرورش ماهي قزل آلا،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی پرورش ماهي قزل آلافهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخلی و خارجیتوجیه فنی و اقتصادی طرحعرضه کنندگان و ... موارد کاربرد ای

ادامه مطلب  
جدیدترين طرح توجیهی احداث پرورش ماهي


 دانلود جدیدترين طرح توجیهی احداث پرورش ماهي      این طرح توجیهی در زمینه احداث پرورش ماهي، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترين تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه احداث پرورش ماهي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه احداث پرورش ماهي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی احداث پرورش ماهيفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخلی و خارجیتوجیه فنی و اقتصادی طرحعرضه کنندگان و ... موارد کاربرد این طرح توجیهی

ادامه مطلب  
جدیدترين طرح توجیهی تولید پودر ماهي


 دانلود جدیدترين طرح توجیهی تولید پودر ماهي      این طرح توجیهی در زمینه تولید پودر ماهي، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترين تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه تولید پودر ماهي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تولید پودر ماهي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی تولید پودر ماهيفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخلی و خارجیتوجیه فنی و اقتصادی طرحعرضه کنندگان و ... موارد کاربرد این طرح توجیهی عبارت

ادامه مطلب  
جدیدترين طرح توجیهی فرآوی و بسته بندی ماهي


دانلود جدیدترين طرح توجیهی فرآوی و بسته بندی ماهي      این طرح توجیهی در زمینه فرآوی و بسته بندی ماهي، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترين تغییرات توسط کارشناسانمتخصص در حوزه فرآوی و بسته بندی ماهي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه فرآوی و بسته بندی ماهي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردیخواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی فرآوی و بسته بندی ماهيفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخلی و خارجیتوجیه فنی و اقتصادی طرحعرضه کنندگان و ... 

ادامه مطلب  
جدیدترين طرح توجیهی پرورش ماهي قزل آلا


دانلود جدیدترين طرح توجیهی  پرورش ماهي قزل آلا      این طرح توجیهی در زمینه  پرورش ماهي قزل آلا، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترين تغییرات توسط کارشناسانمتخصص در حوزه  پرورش ماهي قزل آلا،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه  پرورش ماهي قزل آلا،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردیخواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی  پرورش ماهي قزل آلافهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخلی و خارجیتوجیه فنی و اقتصادی طرحعرضه کنندگان و .

ادامه مطلب  
دانلود پروژه معماری عدد طلايي


دانلود پروژه معماری عدد طلايي در45اسلاید پاورپوینت       عدد طلائی عددیست ، تقریباَ مساوی 1.618 ، که خواص جالب بسیاری دارد ، و بعلت تکرار زیاد آن در هندسه ، توسط ریاضیدانان کهن مطالعه شده است . اشکال تعریف شده با نسبت طلائی ، از نظر زیبائی شناسی در فرهنگهای غربی دلپذیر شناخته شده، چون بازتابنده خاصیتی بین تقارن و عدم تقارن است. دنیای اعداد بسیار زیباست و شما می توانید در آن شگفتیهای بسیاری را بیابید. در میان اعداد برخی از آنها اهمیت فوق العاده ای دارند، یکی از این اعداد که سابقه آشنایی بشر با آن به هزاران سال پیش از میلاد میرسد عددی است بنام "نسبت طلايي" یا Golden Ratio. این نسبت هنوز هم بارها در هنر و طراحی استفاده می شود . نسبت طلائی به نامهای برش طلائی ، عدد طلائی ، نسبت الهی نیز شناخته می شود و معمولا

ادامه مطلب  
دانلود مقاله پیام های تغذیه ای در مورد مصرف ماهي


مصرف ماهي سبب کاهش کلسترول و تري گلیسرید خون و جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی و برخی از سرطان ها می شود. ماهي دارای خواص ضد التهابی بوده و موجب درمان التهاب, کاهش سردردهای میگرنی و کاهش دردهای عضلانی, می شود .مصرف ماهي و روغن ماهي برای بیماران دیابتی مفید است زیرا قند خون را افزایش نمی دهد.مصرف ماهي و روغن ماهي سبب افزایش ظرفیت ذهنی می شود و اثرات سودمندی در پیشگیری از آلزایمر و تخفیف علائم آنها دارد.مصرف ماهي موجب بهبود اشتها, خواب راحت و کمک به ترمیم حافظه کوتاه مدت در بیماران مبتلا به آلزایمر می شود.ماهي و روغن ماهي در پیشگیری و کمک به درمان بیماری های التهابی مفاصل مانند روماتیسم ، آرتريت روماتوئید و آرتروز نقش مهمی دارند.مصرف ماهي در زنان باردار موجب رشد نرمال جنین و نوزاد, افزایش وزن نوزاد در زمان تولد, تنظیم طول

ادامه مطلب  
گزارش کار آموزی در شرکت قزل رنگین وانا


گزارش کارآموزی در شرکت قزل رنگین وانا با فرمت قابل ویرایش ورد (word) و با پسوند Doc آماده شده و برای دانلود شما عزیزان بر روی سرورهای سایت قرار کرفته است. شما برای دانلود این گزارش کارآموزی/کارورزی لازم است ابتدا از طریق پایین صفحه پرداخت را انجام داده سپس لینک دانلود را مشاهده خواهید کرد و همچنین یک نسخه از آن به ایمیل شما ارسال خواهد شد.گزارش ذیل کاملا جامع و کامل بوده و از هر حیث تمام زیر زمینه های محل کارآموزی را پوشش می دهد شما پس از دانلود با استفاده از این گزارش آماده می توانید گزارشی جامع و کامل محیا ساخته و تحویل استادتان دهید یا با استفاده از این گزارش با طریق نوشتن یک گزارش کارآموزی حرفه ای آشنا شوید برای مشاهده بقیه گزارش های کارآموزی سایت ما می توانید از طریق منو کنار سایت و انتخاب گزینه کارآموزی های آماده به دیگر گزا

ادامه مطلب  
دانلود تحقيق سیكل پرورش ماهي قزل آلای رنگین كمان


دسته بندی : علوم پزشکی _ پزشکی ،فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) فروشگاه کتاب : مرجع فایل   قسمتی از محتوای متن ...تعداد صفحات : 44 صفحهگزارش كارورزی موضوع: سیكل پرورش ماهي قزل آلای رنگین كمان فهرست مطالب عنوان فصل اول تورگردان احاصه ای فصل دوم: خصوصیات منطقه مقدمه آدرس وموقعیت آب ماهي سرا منبع تامین كننده آب ماهي سرا محل تامین غذا وتخم ماهي ظرفیت تولید استخر فصل سوم: زیست شناسی ماهي قزل آلا 1-2 زیستگاه قزل آلای رنگین كمان 2-2 مهاجرت تخم ریزی وتولید مثل 3-2 نیازمندی های محیطی ماهي قزل آلا فصل سوم: كار در استخر 1-3 شتسشوی استخرها 2-3 ضد عفونی كردن استخرها 3-3 تمیز كردن توری ها 4-3 تامین آب حوضچه های هنگام كمبود آب و تامین اكسیژن 5-3 غذادهی به ماهي ها 6-3 رقم بندی ماهي ها 7

ادامه مطلب  
دانلود پروژه کارآفرینی پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی در پرورش ماهي قزل آلا


با توجه به جمعیت جهان كه بطور دائم در حال افزایش می‌باشد و رشد آن در هیچ زمانی متوقف نمی‌شود بدون شك صنایع غذایی فعلی جهان پاسخگوی نیازها نخواهد بود و انسان باید به فكر منابع غذایی ویژه منابع پروتئینی جدید باشد . یكی از راه های تأمین نیاز روز افزون به پروتئین . تولید آبزیان ، از جمله آبزیان پروتئینی است برای مثال : در نواحی كه از شرايط محیطی و آب مناسب برخوردار است می‌توان اقدام به پرورش ماهيان سردابی از جمله ماهي قزل آلا نمود . این ماهي كه گوشت آن طعم بسیار مطلوبی دارد می‌تواند به خوبی یكی از منابع پروتئین حیوانی جمعیت كشور ما ( به خصوص در مناطق روستایی ) باشد . با توجه به دوره به نسبت طولانی پرورش ماهي قزل الا كه در اكثرر مناطق كشور حدود 9 تا 10 ماه می‌باشد

ادامه مطلب  
طرح کارآفرینی درباره پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی در پرورش ماهي قزل آلا


این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 55 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.لینک دانلود پایین صفحه  فهرست عنوان                                                                          

ادامه مطلب  
دانلود طرح كارافرینی پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی در پرورش ماهي قزل آلا


تعداد صفحات:55نوع فایل: word (قابل ویرایش)لینک دانلود پایین صفحه   فهرست عنوان                                                                                صفحهمقدمه كلیات پرورش ماهي قزل آلا روش های پرورش ماهي قزل آلا عوامل مؤثر در رشد ماهي قزل آلا 1-3- عوامل محیطی مؤثر در رشد ماهي قزل

ادامه مطلب  
دانلود پروژه کارآفرینی پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی در پرورش ماهي


با توجه به جمعیت جهان كه بطور دائم در حال افزایش می‌باشد و رشد آن در هیچ زمانی متوقف نمی‌شود بدون شك صنایع غذایی فعلی جهان پاسخگوی نیازها نخواهد بود و انسان باید به فكر منابع غذایی ویژه منابع پروتئینی جدید باشد . یكی از راه های تأمین نیاز روز افزون به پروتئین . تولید آبزیان ، از جمله آبزیان پروتئینی است برای مثال : در نواحی كه از شرايط محیطی و آب مناسب برخوردار است می‌توان اقدام به پرورش ماهيان سردابی از جمله ماهي قزل آلا نمود . این ماهي كه گوشت آن طعم بسیار مطلوبی دارد می‌تواند به خوبی یكی از منابع پروتئین حیوانی جمعیت كشور ما ( به خصوص در مناطق روستایی ) باشد . با توجه به دوره به نسبت طولانی پرورش ماهي قزل الا كه در اكثرر مناطق كشور حدود 9 تا 10 ماه می‌باشد باید از

ادامه مطلب  
تحقيق بیماری لکه سفید ماهي


تحقيق بیماری لکه سفید ماهي در حجم 22 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:سیر تكاملیIchIchthy phthirus multifiliss یك انگل تك باخته است كه معمولاً در داخل آبگیرها به وسیله حامل ماهي یا دیگر حیوانات یا انسان منتقل می‌شود كه این می تواند به داخل آبگیر پمپ شود از راه رودخانه یا عریان آبی كه به عنوان منبعی برای آبگیر استفاده می‌شود. وقتیIch ماهيان آلوده یا عفونی را ترك می‌كند به آن tomont می‌گویند (عكس3) tomont به كف آبگیر یا دیگر سطوح هجوم می برد و فرم  یك كیست (cyst) با  دیوراه نازك را می‌گیرد. در داخل كیست tomont تقسیم می‌شود به بیش از 2000 tomontsهای كوچك وقتی tomontsها از كیست آزاد می‌شوند به داخل آب آ“ها كشیده و دراز می‌شوند و تبدیل به theronts می‌شوند. این ther

ادامه مطلب  
بررسي رابطه بین برخی از ویژگی های آنتروپومتريک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری


128 صفحهکنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتريک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد. از این رو هدف تحقيق، بررسي ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتريک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود.تحقيق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. در این تحقيق، 102 نمونه شامل 50 دختر و 52 پسر به روش تصادفی از جامعه در دسترس شرکت داشتند. ویژگی های آنتروپومتريک نظیر: قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، اندازه های اندام تحتانی شامل: طول اندام تحتانی، طول ران و طول ساق، اندازه های کف پا شامل: طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه؛ برای هر نمونه جداگانه اندازه گیری شد. سپس تعادل در سه وضعیت ایستادن روی دو

ادامه مطلب  
دانلود تحقيق درباره باروری و ناباروری


تعداد صفحات:29نوع فایل: word (قابل ویرایش)لینک دانلود پایین صفحه   1- باروری و ناباروریبرای باروری, اسپرم مرد به تخمك زن ملحق شده و منجر به پدید آمدن نطفه می شود. با این وجود بسیاری از مردان مطالب اندكی از باروری مردان می دانند و به آن توجهی ندارند.2- ناباروری فقط مشكل زنان نیست.بر اساس آمارهای موجود, 35% موارد نا باروری زوجین مربوط به مردان است. یك مرد سالم در هر نوبت انزال 120 تا 600 میلیون اسپرم خارج می كند و در طول زندگی خویش حدود 400 میلیارد اسپرم تولید می كند. شایعترين علت ناباروری مردان, عدم توانایی آنان در تولید تعداد كافی اسپرم های سالم است. همچنین مردان ممكن است در رساندن اسپرم به واژن زن مشكل داشته باشند. این مشكل مربوط به سیستم تناسلی مردان است. در این موارد ممكن است اختلال مربوط به آلت تناسلی و بیضه ها

ادامه مطلب  
دانلود مقاله مروری بر علل ناباروری در زنان و مردان


 مشخصات این فایل عنوان: مروری بر علل ناباروری در زنان و مردان فرمت فایل: word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 17این مقاله درمورد مروری بر علل ناباروری در زنان و مردان می باشد.خلاصه آنچه در مقاله مروری بر علل ناباروری در زنان و مردان می خوانید .چه عواملی، احتمال باروری زنان را كم و زیاد می‌كنند؟یكی از اوقات و زمان‌های شادی بخش در یك ازدواج، زمان تصمیم گیری برای داشتن یك بچه است. اگر مرد و زن هر دو سالم باشند، بارداری به راحتی و بدون هیچ مشكلی صورت می‌گیرد.یك بار درماه، هورمون‌های زنانه ای كه ازغده هیپوفیز ترشح می‌شود تخمدان‌ها را تحریك می‌كند وباعث آزاد سازی یك یا دو تخمك می‌شود كه در صورت آزاد شدن دو تخمك، دو قلوهای غیر مشابه به وجود می‌آیند. در صورت نامرتب بودن پریودها

ادامه مطلب  
دانلود گزارش کارآفرینی تکثیر و پرورش آبزیان


دانلود گزارش کارآفرینی تکثیر و پرورش آبزیاندانلود گزارش کارآفرینی تکثیر و پرورش آبزیان  مقدمه    تکثیر و پرورش آبزیان به منظور تولید و تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز کشور ، مطلوب تربیت نیروی انسانی ماهر در زمینه دانش و فن آوری این علم به عنوان پایه و اساس زمینه های تولید مورد توجه قرار گرفته است . در آ‎بهای داخلی کشور علاوه بر منابع آبی طبیعی و نیمه طبیعی جهت پرورش آبزیان امکانات وسیعی در زمینه تکثیر و پرورش ماهيان سردابی وجود دارد که در حال حاضر تنها از معدودی از این امکانات استفاده می گردد که یکی از علل اصلی آن نداشتن اطلاعات فنی و تجربیات لازم در زمینه تکثیر و پرورش این گونه ماهيان می باشد .اغلب پرورش دهندگان هم که به این امر اشتغال دارند به علت نداشتن اطلاعات کافی علمی و فنی بعضاً دچار ضرر و

ادامه مطلب  
دانلود جدیدترين طرح توجیهی بسته بندی ماهي


جدیدترين طرح توجیهی بسته بندی ماهي       این طرح توجیهی، در زمینه بسته بندی ماهي، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترين تغییرات توسط کارشناسان متخصص درحوزه بسته بندی ماهي،نگارش و جمع آوری شده است. لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه بسته بندی ماهي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهدبود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی بسته بندی ماهيفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخلی و خارجیتوجیه فنی و اقتصادی طرحعرضه کنندگان و ... موارد کاربرد این طرح توجیهی عبارتن

ادامه مطلب  
تحقيق جامع و کامل درباره جغرافیای طبیعی و اقتصادی مناطق خلیج فارس و دریای عمان


فرمت فایل word: (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات : 178 صفحه   مقدمه  و تعریف :خلیج فارس دریای حاشیه ای (Marginal sea) و نیمه بسته ای (semi-enclosed) است كه در اثر تأثیر متقابل قاره آفریقا و اروپا-آسیا در طول ادوار گذشته زمین شناسی ایجاد شده است و مساحت آن حدود 24000 كیلومتر مربع می باشد. طول سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان در حدود 2500 كیلومتر می باشد. عرض خلیج فارس 300-200 كیلومتر با عمق متوسط 35-30 متر است. عمیق ترين قسمت دریای عمان حدود 3650 متر و خلیج فارس در سمت تنگه هرمز 90 متر می باشد. خلیج فارس در محدوده عرض های مناطق گرمسیری كره زمین و بین عرضهای 25 تا 30 درجه شمالی قرار گرفته و به همین جهت آب و هوای غالب آن گرم و مرطوب است.به طوریكه حداكثر به 45 درجه سانت

ادامه مطلب  
مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید انواع پودر ماهي و ضایعات ماهي


کار آفرینی   با فرمت    Pdf       صفحات      72مقدمه 3معرفی و شناخت محصول 3تاریخچه پیدایشمحصول 3نام تجاری محصول 44 ISIC شماره تعرفه گمرکی و کدکاربرد پودر و روغن ماهي 4وضعیت تولید محصول در داخل 4استاندارد های مرتبط 5کیفیت های مختلفمحصول 5عمر مفید محصول 6مواد اولیه مورد نیاز 6فانوسماهيان 7ذخیره فانوسماهيان در آبهای ایران 7تحلیل های سیاسی، اقتصادی، فنی، اجتماعی پیرامون صید فانوسماهيان 7کالاهای جایگزین پودر ماهي 8فصلی و غیر فصلی بودن محصول 8سیاست های حمایتی دولت 9تعرفه گمرکی محصول و مقایسه با کشورهای دیگر 9تعرفه گمرکی ماشین آلات 9قیمت پودر ماهي 9مصرف کنندگان محصول 10بررسي مقدماتی محل های اجرای طرح 11بررسي مقدماتی تکنولوژی تولید 12اهم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  > 
logo-samandehi